borimamilogofekete

PÁLYÁZATOK

Foglalkoztatásbővítés a Magyar Polgár Kft.-nél 

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.12-19-2020-00420

A kedvezményezett neve: Magyar Polgár Kft.

A projekt címe: Foglalkoztatásbővítés a Magyar Polgár Kft.-nél

A szerződött támogatás összege: 27 988 800 Ft

A támogatás mértéke: 70%

A projekt tényleges fizikai befejezési dátuma: 2022.10.27.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítása során a Magyar Polgár Kft. az Éttermi, mozgó vendéglátás tevékenységét fejlesztette tovább a Bori Mami étteremben (3200 Gyöngyös, Belváros tér 7. fszt. 1.). A felvett munkavállalók közül 2 fő Szakács 3 fő Felszolgáló/Pincér munkakörben került foglalkoztatásra a támogatási időszakban. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a munkavállaló bér, járulékköltségére került felhasználásra. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott munkavállalók 3 év alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat. A projekt eredményeként 5 fő munkavállaló foglalkoztatása történt.

A Magyar Polgár Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a Magyar Polgár Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-19-2020-00271 azonosítószámú pályázata során 5 492 088.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az „Új gyakornoki program” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás intenzitása 100%.
A projekt keretében 2 fő 25 év alatti foglalkoztatására került sor a cég gyöngyösi fióktelepén. A felvett gyakornokok közül 1 fő pultos és 1 fő szakács munkakörben került foglalkoztatásra 2020.02.07. és 2020.11.06. közötti időszakban (6+3 hónap). A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér, járulékköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 1 fő szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a gyakornokok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az Egri Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott gyakornokok 6 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, továbbfoglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat.
A projekt eredményeként 2 fő gyakornok, valamint 1 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.
A projekt 2020.02.07-án kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2020.11.06-án került sor.